ev architects

PRACOWNIA              ZESPÓŁ              PARTNERZY

Agnieszka Mizera – mgr inż. architekt, dyplom Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w 2011 roku.