ev architects

PRACOWNIA              ZESPÓŁ              PARTNERZY

Anna Komorowicz – mgr inż. architekt, dyplom Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w 2010 roku.