Chyby nad jeziorem

Chyby nad jeziorem
Chyby, Polska

Inwestor: EM 4
Typ: dom wzorcowy
Projekt architektury: NO Architekci
Rok projektu: 2016
Status: w trakcie realizacji

www.chybynadjeziorem.pl